KREDİ DERECELENDİRME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

İçsel Kredi Derecelendirme ve Değerlendirme Sistemi

Takasbank’ın kredi, plasman veya merkezi karşı taraf hizmeti verilen piyasalarda üyelik ilişkisinde bulunduğu veya bulunacağı kuruluşlar hakkında mali tahlil ve analiz çalışmalarında kullanılacak Takasbank içsel kredi derecelendirme ve değerlendirme sistemi ile ilgili metodoloji özetlerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.