VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ

Vizyon

“Güvenilir, etkin, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında takas, bankacılık ve merkezi risk yönetimi hizmetleri sunan, uluslararası piyasalarda da tercih edilen bir kurum olmak.”

Misyon

“Güvenilir ve etkin işlem sonrası hizmetleri ile piyasaların gelişimine katkı sağlamaktır."

Değerlerimiz

Güven

Takasbank’ın; müşterileri, ortakları, paydaşları ve çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalınması ve karşılıklı güven anlayışı çerçevesinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilmesi esasına dayalı olarak hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesidir.

İstikrar

Takasbank, sermaye piyasasının önemli bir altyapı kuruluşu olarak, organize ve tezgahüstü piyasalara etkin takas ve saklama hizmeti vermek suretiyle Türkiye’de finansal istikrara katkı sağlamaktadır.

Müşteri Odaklılık

Takas, saklama ve bunlara bağlı bankacılık hizmet ve uygulamalarında finansal sistemin etkinliğini artıracak ve piyasaların gelişmesine katkı sağlayacak çözümlerin üretilmesi, aracı kuruluşlar, borsalar ve diğer sermaye piyasası kurumlarından oluşan müşterilerin mevcut ve gelecekteki talep ve ihtiyaçları dahilinde projelerin geliştirilmesi, müşteriler ve ilgili kurumlarla süreklilik arzeden bir işbirliği ve dayanışma ortamı içinde çalışılmasıdır.

Etkinlik

Takasbank’ın takas, saklama ve bankacılık hizmetlerine ilişkin uygulamaların geliştirilmesinde, araştırıcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımı benimsemesi; sektör ve piyasa ihtiyaçları dahilinde en uygun ve en doğru çözümleri üretmesi ve bu süreçte mesleki deneyim ve Kurumsal hafızadan azami düzeyde yararlanılmasıdır.

Güçlü Finansal Yapı

Finansal piyasalara verdiği etkin takas ve saklama hizmeti ile sermaye piyasalarında merkezi karşı taraf uygulamasına geçilmesi hedefi çerçevesinde Takasbank’ın finansal varlıklarının, piyasalara ve takas üyelerine yönelik taahhütlerini karşılayacak, üstlendiği riskleri kapsayacak düzeyde tutulmasıdır.

Şeffaflık

Takasbank tarafından kamuya ve ilgili taraflara açıklanması gereken hususlar hakkında gerekli açıklama ve duyuruların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, Takasbank’ın sorumluluklarını üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul etmesi, kamusal denetime her zaman açık ve hazır bulunmasıdır.

Sürdürülebilirlik

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile riskin azaltılması, hizmet sunulan piyasaların verimliliği gözetilerek yenilikçi ve yaratıcı çözümlerin benimsenmesidir.