GLOBAL SAKLAMA

Takasbank üyesi olan kurumlar, kendileri ya da müşterileri adına yurtdışı borsalar ve tezgahüstü piyasalarda yaptıkları işlemlerin takasını gerçekleştirmek ve işleme konu olan sermaye piyasası araçlarının saklamasını yapabilmek için Takasbank Global Saklama hizmetinden faydalanmaktadırlar. Bu hizmet kapsamında Takasbank, yurtdışında uluslararası takas saklama kuruluşları (Euroclear ve Clearstream) ya da global saklama kuruluşları (Citibank) nezdindeki hesapları aracılığı ile söz konusu sermaye piyasası araçlarının saklanmasını sağlamaktadır.

Hizmet verilen sermaye piyasası araçları menkul kıymet muhabirlerinin saklamaya kabul ettiği kıymetler ile sınırlıdır. Saklamaya kabul edilen kıymetler ISIN kodu ile muhabirler aracılığı ile sorgulanabilmektedir.

Saklama hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas işlemleri, takas işlemleri ile ilgili nakit işlemleri, hak kullanımlarının takibini de içeren saklama hizmetleri bu hizmet kapsamında sağlanan hizmetlerdir.

Yurtdışı Muhabirler ve Hizmet Verilen Piyasalar

Takasbank mevcut yurt dışı saklama ağı ile dünya çapında 65’in üzerinde piyasada işlem gören yabancı kıymetlere erişim sağlamaktadır.

Üyelerin hesap açılış sürecinde işlem yapmayı planladıkları menkul kıymetlerin saklama ağında olup olmadığı kontrol edilerek gerekli dokümantasyon sağlandıktan sonra hesap açılışı gerçekleştirilir.

Takasbank üyesi olan kurumlar, gerekli hesap açılış prosedürünü tamamlayarak global saklama hizmetini alabilirler. Hesap açılışına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Hizmet alan üyelerimiz, hesap açılışının tamamlanmasının ardından takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere Takasbank terminalleri üye menüsünü kullanarak işlem talimatlarını gönderebilir, işlemleri Takasbank terminalleri üye menüsü üzerinden yapılan raporlamalar ile izleyebilirler.

Hesap açılışında aşağıdaki Global Saklama Hesap açılışı işlemleri çift imzalı talep yazısı (1 nüsha), Global Saklama Ek Sözleşmesi (2 nüsha) ve Ücret Tarifesi’nin (2 nüsha) Takasbank Üye İşlemleri Ekibi'ne asıllarının iletilmesi ile başlatılır. Gerekli durumlarda ek belgeler (ücret tarifesi gibi,) Üye İşlemleri Ekibin'den ayrıca istenir. Hesap açılış talep yazısının altında bulunan iletişim kişi formunun doldurulması gereklidir. Hesap açılışına ilişkin bilgiler “UIE 100- Global Saklama Hesap Açılışı Gerekli Belgeler" belgesinde yer almaktadır

Hesap açılışına ilişkin bilgiler, gerekli belgeler:

- UIE 100- Global Saklama Hesap Açılışı Gerekli Belgeler

- UİE101-Global Saklama Hesap Açılış Talep Yazısı

- UİE102-Takasbank Global Saklama Hizmeti Ek Sözleşmesi

İşlem Prosedürleri

- Global Saklama Hizmeti Prosedürü (Global Saklama Hizmeti İşlem Esasları Global Saklama Hizmeti Prosedürü Olarak Değiştirilmiş ve Güncellenmiştir)