GENEL TANITIM

Sistem; taşıt mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla;
  • Taşıt mülkiyeti ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi
  • Tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi, 
  • Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,
  • Düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı
sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Türkiye Noterler Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde tasarlanmıştır.
 
Detaylı bilgi için: www.tasittakas.com.tr