ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ/UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR

Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilir. Bu durumun engellenmesi amacıyla yatırım hesapları 2024 ve 2025 yılında zamanaşımına uğrayacak olan X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş., DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TAKSİM YATIRIM A.Ş., NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş., VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. müşterilerinin listesi ekte bulunmaktadır. Ekte bulunan X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Taksim Yatırım A.Ş., Neta Menkul Değerler A.Ş., Verim Menkul Değerler A.Ş., Güven Menkul Değerler A.Ş. ve Alan Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ait hesapların zamanaşımı tarihine kadar, geçerli kimlik belgesi ile birlikte Takasbank’a başvuruda bulunulmadığı takdirde, Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilecektir. 

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecek olan Müşterilerin zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak listesi aşağıdadır;

Verim Menkul Değerler A.Ş. 2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

Alan Menkul Değerler A.Ş. 2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

Güven Menkul Değerler A.Ş. 2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

Taksim Yatırım A.Ş. 2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

XTrade Brokers Menkul Değerler A.Ş. 2024 Yılı Zamanaşımı Listesi

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2024 Yılı Zamanaşımı Listesi

Taksim Yatırım A.Ş. 2024 Yılı Zamanaşımı Listesi

Neta Menkul Değerler A.Ş. 2024 Yılı Zamanaşımı Listesi

Verim Menkul Değerler A.Ş. 2024 Yılı Zamanaşımı Listesi