ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ/UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR

Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne gelir kaydedilir. Bu durumun engellenmesi amacıyla yatırım hesapları 2022 yılında zamanaşımına uğrayacak olan ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş.,TAKSİM YATIRIM A.Ş.GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. müşterilerinin listesi ekte bulunmaktadır. Ekte bulunan Öner Menkul Kıymetler A.Ş., Taksim Yatırım A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güven Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ait hesapların zamanaşımı tarihine kadar, geçerli kimlik belgesi ile birlikte Takasbank’a başvuruda bulunulmadığı takdirde, Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne devredilecektir. 

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecek olan Müşterilerin zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak listesi aşağıdadır;

Öner Menkul Kıymetler A.Ş. Zamanaşımı Listesi

Taksim Yatırım A.Ş.Zamanaşımı Listesi

Güven Menkul Değerler A.Ş. Zamanaşımı Listesi

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Zamanaşımı Listesi