ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ/UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR

Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilir. Bu durumun engellenmesi amacıyla yatırım hesapları 2022 ve 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak olan NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.,TAKSİM YATIRIM A.Ş.GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş., ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. müşterilerinin listesi ekte bulunmaktadır. Ekte bulunan Neta Menkul Değerler A.Ş., Öner Menkul Kıymetler A.Ş., Taksim Yatırım A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güven Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ait hesapların zamanaşımı tarihine kadar, geçerli kimlik belgesi ile birlikte Takasbank’a başvuruda bulunulmadığı takdirde, Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilecektir. 

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecek olan Müşterilerin zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak listesi aşağıdadır;

Güven Menkul Değerler A.Ş. 2023 Yılı Zamanaşımı Listesi

Neta Menkul Değerler A.Ş. 2023 Yılı Zamanaşımı Listesi

Taksim Yatırım A.Ş. 2023 Yılı Zamanaşımı Listesi

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023 Yılı Zamanaşımı Listesi

Güven Menkul Değerler A.Ş. 2022 Yılı Zamanaşımı Listesi

Öner Menkul Kıymetler A.Ş. 2022 Yılı Zamanaşımı Listesi

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2022 Yılı Zamanaşımı Listesi

Taksim Yatırım A.Ş. 2022 Yılı Zamanaşımı Listesi