GENEL TANITIM

Nakit Kredi; Aracı kurumlara, sermaye piyasası işlemlerinde etkinlik ve kolaylık sağlayıp, takas borçlarının erken kapatılması sureti ile, takas alacaklarından erken yararlanmalarını sağlamak ve piyasalara derinlik kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla Takasbank tarafından kullandırılan nakdi kredidir.

Nakit Kredi kullanmak isteyen Aracı Kurumların, Takasbank’a hitaben üzerinde tutar içeren “ Nakit Kredi Taahhütnamesi”ni imzalamaları gerekmektedir. Aracı Kurumların imzaladıkları Taahhütname tutarından daha yüksek miktarda kredi kullanmaları mümkün değildir.