GENEL TANITIM

Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin hâlihazırda işlettiği Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH) Sistemi için, kurdukları teminat yönetimi mekanizması kapsamında Bankamız 30/01/2020 tarihi itibarıyla teminat saklama hizmeti vermektedir.
 
Söz konusu hizmet, YTH sistemi katılımcılarının YTH Sisteminde oluşan borçlarını herhangi bir nedenle ödeyememesi halinde takas ve mutabakatın aynı gün içinde sorunsuz olarak tamamlanabilmesi için oluşturulacak teminat mekanizmasına ilişkin olarak verecekleri teminat yönetimi hizmeti kapsamında sistem katılımcılarından talep edecekleri teminatların;
  • Teminat Saklama,
  • Teminat Yatırma ve Çekme İşlemleri,
  • Teminatların İtfası/Kupon Ödemesi,
  • Teminatların Değerlemesi
  • Teminatların Nakde Çevrilmesi ve YTH Sistemi Hesaplarına Aktarılması (Temerrüt durumunda BKM’ nin talebi ile),
  • Teminatların Nemalandırılması,
  • Raporlama
süreçlerini kapsamaktadır.
 
Takasbank tarafından Teminat Saklama Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kural ve esaslar,  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama Hizmeti Prosedürü ile belirlenmiş olup ilgili hizmet üyelere ilgili prosedür kapsamında sunulur. 
 

*1 Ağustos 2022 olarak duyurulan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketince ihraç edilmiş “Kira Sertifikaları”nın Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi teminatı olarak kabul edilmeye başlama tarihi, Bankalararası Kart Merkezi tarafından BKM Online’da BKM-OPUY/2022/126 no'lu Bilgi Bülteni’nde duyurulduğu üzere 12 Eylül 2022 tarihine ertelenmiştir.