SERMAYE YAPISI

Ödenmiş sermayesi 600.000.000.-TL olan Takasbank’ın A ve B grubu paylarını temsilen çıkarılan pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, B grubu paylar ancak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan borsalar ve üyeleri ile yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, pay senetleri organize piyasalarda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri arasında devredilebilmektedir.

Takasbank sermayesi içinde bulunan 200 TL nominal değerdeki A grubu paylar sadece Borsa İstanbul A.Ş’ye ait olup devredilememekte, sermaye artırımlarında yeni A grubu pay senedi ihdas edilememektedir.

A grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş’ye Banka Yönetim Kurulu için dört (4) aday gösterme hakkı tanımaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. hariç her bir ortağın payı doğrudan ve dolaylı olarak Banka sermayesinin % 5’ini geçememektedir. ​Banka sermayesinin % 64,1448'i Borsa İstanbul A.Ş.’ye, % 17,0427’i 11 adet Bankaya, % 18,8125'i ise 29 adet aracı kuruma aittir.