TARİHÇE

Türkiye’de menkul kıymetlerinin alım satım işlemlerinin takası (sermaye piyasalarında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerin ödenmesine ilişkin taahhütlere ait işlemlerin yapılması), 1986-1988 yıllarını kapsayan dönem içerisinde aracısız olarak işlem tarafları arasında gerçekleştiriliyordu.

1988-1992 döneminde İMKB bünyesinde bir müdürlük tarafından sunulan bu hizmetler, 1992 yılından itibaren İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’ye devredildi. 1996 yılında bankacılık lisansı da alarak hizmet çeşitliliğini artıran İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), borsada işlem gören menkul kıymetleri kaydileştirerek merkezi saklamasını yapmak üzere İMKB ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi kurmuştur.

Bankamızın en büyük ortağı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) unvanının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) olarak değişimine paralel olarak Takasbank unvanı da, 11 Nisan 2013 tarihinden itibaren “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-Takasbank” olarak değiştirilmiştir.

Yıl Önemli Gelişmeler
2023
 • Türkiye’nin Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak ISO 6166 ISIN standartlarına tam uyum sağlandı.
 • BEFAS Kredi Kullanımı Projesi tamamlandı.
 • BISTECH 3.0 Programı kapsamında BISTECH Alım Satım Sistemi Mimarisi Dinamik Yük Dağılımının Takas Etkileşimi Projesi tamamlandı.
 • Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyonu tamamlandı.
2022
 • Tapu Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyonu tamamlandı.
 • Takasbank ISIN Portalı devreye alındı.
2021
 • Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu uygulamaya alındı.
 • Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) uygulamaya alındı.
 • EPİAŞ Vadeli Doğal Gaz Piyasasına (VGP) Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
 • EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasasına (VEP) Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
 • EPİAŞ Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Piyasasına Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
2020
 • Takasbank TaşıtTakas Sistemi hizmeti devreye alındı.
 • Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi hizmeti verilmeye başlandı.
 • Ödünç Pay Piyasası Otomatik Ödünç Talimat Sistemi devreye alındı.
2019
 • Takasbank Blokzincir Tabanlı Transfer Platformu “BiGA Dijital Altın” ile uygulamaya alındı.
 • Tezgahüstü Türev Araç Piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verilmeye başlandı.
 • MKT hizmeti verilen tüm piyasalarda teminat yeknesaklığı sağlandı.
2018
 • Altın Transfer Sistemi uygulamaya alındı.
 • Takasbank Çek Takas Sistemi hizmeti verilmeye başlandı.
 • EPİAŞ Doğal Gaz Piyasasına nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
 • Borsa İstanbul FX SWAP Piyasası ve Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verilmeye başlandı.
 • BISTECH Faz 2+ kapsamında, Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler Piyasası BISTECH sistemine entegre edilerek ilgili entegrasyonların tüm süreci tamamlandı.
2017
 • Ar-Ge Merkezi olundu.
 • Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki işlemlerin takası MKT olarak sonuçlandırılmaya başlandı.
 • T.C. Merkez Bankası, Tapu Takas – Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri hizmetinin sunulması faaliyetinin Takasbank’ın gerçekleştireceği kararını aldı.
 • Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na verilen takas, teminat ve risk yönetimi hizmeti BISTECH sistemi üzerinden verilmeye başlandı.
 • Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasası nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti muhabir kullanılmadan verilmeye başlandı.
2016
 • Sarıyer İstinye’deki yeni yerleşkesine taşındı.
 • SPK tarafından nitelikli merkezi karşı taraf olarak ilan edildi.
 • Borsa İstanbul Para Piyasasındaki işlemlerin takası MKT olarak sonuçlandırılmaya başlandı.
 • Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Denetleme ve Düzenleme Kuruluşu’na (ESMA)’ya üçüncü ülke merkezikarşı taraf kuruluşu olarak tanınma başvurusu yapıldı.
 • Borsa İstanbul Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası yatırımcılarına teminatlarını ve pozisyonlarını internet sitemizden izleme hizmeti devreye alındı.
2015
 • Pay Piyasası’na ilişkin alt yapı uygulama geliştirme çalışmalarının tamamlanması sonucunda NASDAQ Projesi Faz 1 geçişi gerçekleştirildi.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde "TapuTakas" hizmeti verilmeye başlandı.
 • Fon Bilgilendirme Platformu hizmete başladı.
 • Finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri internet üzerinden erişim ile Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başladı.
 • TEFAS yeni uygulama esaslarıyla işlem yapmaya başladı.
2014
 • BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) “Merkezi Karşı Taraf” uygulamasına başlandı.
 • ISO 22301 İSYS (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) sertifikası alındı.
 • ISO 27001 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikası alındı.
 • Portföy Saklama Hizmeti verilmeye başlandı.
2013
 • Unvanı “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” olarak değişti.
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Merkezi Karşı Taraf Kuruluşu” olarak görevlendirildi.
 • Takasbank Ödünç Pay Piyasası’nda merkezi karşı taraf olarak hizmet verilmeye başlandı.
 • SPK sponsorluğu ile Tüzel Kişilik Tanımlama Kodu-LEI (Legal Entity Identifier) tahsisi için yetkili yerel birim (LOC-Local Operating Unit) olundu.
 • İstanbul Altın Borsası nakit takas ve teminat işlemleri hizmetleri verilmeye başlandı.
 • Takasbank, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Türkiye'nin Merkezi Takas Kurumu olarak belirlendi.
 • İşleme açılan Pamuk Elektronik Ürün Sertifikalarına (ELÜS) takas hizmetleri verilmeye başlandı.
2012
 • Takasbank logosu ve kurumsal kimliği, Banka’nın temel değeri olan güveni ve gelecek hedeflerini en iyi yansıtacak şekilde değiştirildi.
 • Takasbank, borsaların tek çatı altında birleştirilerek ortak takas ve elektronik platform üzerinden hizmet sunulması projesi kapsamında, İstanbul Altın Borsası tarafından takas hizmet sağlayıcısı olarak görevlendirildi.
 • Borsa İstanbul bünyesinde faaliyete geçen Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na takas, risk ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
2011
 • Takasbank, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Veri Depolama Kuruluşu olarak SPK tarafından yetkilendirildi.
 • Takasbank ve MKK tarafından kurulan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) faaliyete geçti.
 • Elektrik Piyasasında Nakit Takası ve Teminat Yönetimi işlemlerinin, Merkezi Uzlaştırma Bankası olarak Takasbank tarafından yapılması için TEİAŞ (EPİAŞ) ile anlaşma imzalandı.
2008
 • Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Üyesi olundu.
 • İslam Konferansı Organizasyonu (OIC) Üye Ülkelerin Borsaları Forumu üyesi olundu.
2006
 • Özel Sektör Tahvilleri için takas hizmeti verilmeye başlandı.
 • Avrupa Merkezi Saklamacılar Birliği (ESCDA) üyesi olundu.
2005
 • Takasbank Ödünç Pay Piyasası faaliyete geçti.
 • VOB A.Ş. Faaliyete geçti ve Takasbank olarak türev takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.
 • Avrasya Borsalar Federasyonu (FEAS) üyesi olundu.
2003
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için saklama hizmeti verilmeye başlandı.
2001
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), İMKB (Borsa İstanbul) ve Takasbank önderliğinde kuruldu.
1997
 • TETS (Takasbank Elektronik Transfer Sistemi) uygulamaya alındı.
 • Euroclear Bank nezdinde menkul kıymet hesabı açılarak Eurotahvil takasına başlandı.
1996
 • Yatırım bankası lisansı alınarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kuruldu.
 • Takasbank Para Piyasası hizmeti verilmeye başlandı.
 • Nakit kredi hizmeti verilmeye başlandı.
1995
 • Takasbank Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak SPK tarafından yetkilendirildi.
 • Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA) üyesi olundu.
 • Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA) üyesi olundu.
1992
 • İMKB Takas ve Saklama A.Ş. kuruldu.