ALTIN TRANSFER SİSTEMİ HİZMETLERİ

Bilindiği üzere, Bankalar tüzel ya da gerçek kişi müşterileri adına vadeli veya vadesiz olarak, altının fiziken teslimi karşılığında veya bankalarca satış yapılmak suretiyle altın depo hesapları açabilmektedir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2011 yılından bu tarafa çeşitli teşvik edici düzenlemeleri ve bankaların altın bankacılığı ürünleri geliştirmesi ve pazarlama faaliyetlerini artırması ile altın rezervlerimizin toplam içindeki payı % 34,2 seviyesindedir. BDDK'nın Kasım 2023 verilerine göre Bankalarda bulunan yurt içi yerleşik Kıymetli Maden Depo Hesapları da 439 tondur.

Ülkemizde hane halkı tarafından geleneksel bir tasarruf ve yatırım aracı olarak kullanılan ve yastık altı olarak tabir edilen altının ekonomik sisteme kazandırılması amacıyla önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 2010 yılından bu tarafa yapılan çalışmalar neticesinde Bankacılık sektörü yaklaşık 70 ton altını ekonomiye kazandırmayı başarmıştır. Yine, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2 dönem ve 8 etapta ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları sayesinde 7 aylık periyotta yaklaşık 4,5 ton yastık altı altın finansal sisteme dahil olmuştur.

Ülkemizde Dünya Altın Konseyine göre 3.500 ton, TCMB’nin çalışmasına göre ise yaklaşık 2.200 ton yastık altı altın stoku bulunduğu tahmini göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili alınacak daha çok mesafe olduğu söylenebilir.

T.C Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016-2018 Orta Vadeli Kalkınma Planı 80. maddesi “Altın bankacılığı başta olmak üzere, altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için çeşitli mekanizmalar geliştirilecektir.” çerçevesinde ve yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi öncelikli dönüşüm programı kapsamında Türkiye Bankalar Birliği nezdinde mali piyasa araçlarıyla tasarrufların özendirilmesi bileşeni çalışmaları yapılmaktadır.Bu amaçla altın bankacılığının geliştirilmesi politikası altında altın transfer sistemi geliştirilmesi eylemi oluşturulmuştur. Yapılan toplantılar neticesinde altın transfer sisteminin Takasbank tarafından kurulması ve işletilmesi hususunda ortak bir karar verilmiştir.

Bankamız tarafından yazılım ve sistem geliştirmesi yapılan ve Bankaların katılımıyla işleyecek olan “KİŞİDEN KİŞİYE” Altın Transfer Sistemi 16.07.2018 tarihi itibarıyla sistem üyesi bankalara ve müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem,  Ülkemizin  “global ölçekte bir altın merkezi olma” hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacaktır.  Faaliyet izni Merkez Bankası tarafından verilen bu sistem ile fiziki karşılığı Borsa İstanbul’un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar eft hızında transfer imkânına kavuşmuştur.

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) Nedir?

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) banka müşterilerinin bankalardaki altın depo hesaplarında bulunan altın bakiyelerini bankalararası kişiden kişiye (P2P) elektronik ortamda transfer edilebilmesine imkan tanıyan bir transfer sistemidir. Bu sistemde Takasbank platform işleticisi, Bankalar sistem katılımcısı (üye), Borsa İstanbul da altın saklayıcısı konumundadır.

Altın Transfer Sistemi (ATS) Nasıl İşlemektedir ?

Altın transfer sistemine üye olan bankaların müşterileri yine sisteme üye olan diğer bankalardaki kendi veya başkası adına açılan altın depo hesaplarına 1 gramdan başlamak üzere üst sınır olmaksızın altın transfer işlemlerini bankalar aracılığıyla yapacaktır.

ATS’ye üye Bankalar müşterilerinin altın transfer talimatlarını yerine getirebilmek için öncelikle Borsa İstanbul saklama kasalarında %100 fiziki karşılığı olacak şekilde altın bulundurmak zorundadır. Borsa İstanbul tarafından bankaların talimatı ile fiziki altın külçeleri Takasbank altın havuz hesabına ilgili banka adına yatırıldığı andan itibaren ATS devreye girmektedir.

Takasbank Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli bir yazılım ve sistem ekranları sayesinde Bankalar gerek kendi arayüzlerini gerekse Takasbank üye ekranlarını kullanarak müşterilerinin altın transfer talimatlarını elektronik olarak yerine getirebilmektedir.

Altın Transfer Sistemi’nin (ATS) İşleyiş Kuralları Nelerdir ?

  • Altın transfer sisteminin (ATS) ilk ve en önemli özelliği % 100 fiziki karşılığı bulunan altına dayalı olmasıdır.
  • ATS üyelik başvurusu Takasbank tarafından kabul edilen Banka Borsa İstanbul’da Takasbank adına açılan altın hesabına fiziken altın transfer etmesi gerekir. (Banka, Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) üyesi olmalı, üye değil ise Borsa İstanbul ile altın saklama sözleşmesi imzalamalıdır.)
  • Sisteme üye bankada altın depo hesabı olan gerçek veya tüzel kişi müşteri transfer talimatını Takasbank’a değil hesabının bulunduğu bankaya iletir.
  • ATS 995 /1000 saflık ayarında minimum 1 gram ve katları şeklinde altının transfer yapılmasına imkan tanır.
  • Banka, müşterisinin altın transfer talimatını Takasbank tarafından işletilen altın transfer sistemi platformu üzerinden kendi web ekranlarını veya üye ekranını kullanarak gerçekleştirir. (Üye banka müşterisine çeşitli işlem kanalları (internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM v.b) sunmakta serbesttir.)
  • Takasbank bu hizmeti üyelerine uygulama usul ve esasları prosedüründe belirtilen işlem saati, birimi ve valör kurallarına göre sunar. 
  • Üye bankanın hesabında transfere konu altın miktarı kadar fiziki altın bakiyesi mevcut değil ise müşteri talimatları beklemeye alınır. Valör tarihinde bakiye yetersizliği nedeniyle bekleyen işlemler gün sonunda sistem tarafından otomatik iptal edilir. İleri tarihli işlem talimatı verilmesi mümkündür.
  • Takasbank platform işletim ve sürdürme maliyetini karşılamak amacıyla üye bankalardan tahsil edilmek üzere en iyi gayret esası çerçevesinde bazı ücret ve komisyon tarifesi belirleyebilir. Bankalar da kendi ücret ve komisyon tarifesini müşterilerine ilan eder. (Konu, BDDK’nın finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.)

 

Takasbank Altın Transfer Sistemi Üyeleri tıklayınız.

Takasbank Altın Transfer Sistemi Üyelik bilgileri için tıklayınız.