FON DEĞERLEME VE RAPORLAMA

Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Bireysel Emeklilik Fonlarının varlıklarına ilişkin değerleme, kontrol, mutabakat  ve Sermaye Piyasası Kurulu’na raporlama hizmetidir.

Hizmet kapsamında;

  • Bahse konu kolektif yatırım kuruluşlarının varlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatında belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde, Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile günlük bazda değerlemeye tabi tutulur.
  • Değerleme sonuçları fon/ ortaklık operatörleri tarafından Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile Takasbank Veritabanı’na aktarılan değerleme sonuçları ile mukayese edilerek Portföy  Değeri ve Birim Pay Değeri mutabakatları yapılır.
  • Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Bireysel Emeklilik Fonlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde belirlenen portföy yönetim esaslarına uygunluğu, Takasbank tarafından kontrol edilir.
  • Birim Pay Değeri Mutabakatı ve Portföy Yönetim Esasları’na uygunluk kontrolü sonucunda elde edilen bulgular Sermaye Piyasası Kurulu’na günlük olarak raporlanır.