YÖNETİM KURULU

Mehmet Hakan ATİLLA

Mehmet Hakan ATİLLA

Yönetim Kurulu Başkanı

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. 21 Ekim 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görevini yürütmektedir. Atilla, 25 Ekim 2019 tarihinde Takasbank Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Bekir BAYRAKDAR

Bekir BAYRAKDAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Kocaeli Karamürsel doğumlu olan Bekir Bayrakdar ilk ve orta öğretimini Ereğli beldesinde, lise eğitimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesinde görerek 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcılığı, 2001 yılında Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 2005 ve 2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüş olan Bekir Bayrakdar 3 Mart 2008 tarihinden itibaren İstanbul Defterdarı olarak görev yapmış ve 2014 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. 4 Şubat 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, 19 Nisan 2019 tarihinde Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yusuf KARALOĞLU

Yusuf KARALOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülseren TOPUZ

Gülseren TOPUZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1957 İstanbul doğumlu olan Gülseren TOPUZ, Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesinde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İstatistik ve İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında yapmış, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Para ve Banka bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, İktisat Bölümü Başkan Yrd., İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Danışman ve 22 nci Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Gülseren TOPUZ evli, 2 çocuk annesidir. Topuz, 19 Nisan 2019 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Münevver ÇETİN

Münevver ÇETİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Münevver Çetin 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamlamıştır. 1998 yılında Doçentlik unvanı almıştır.1998 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsünde ve Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu’nda da sigorta semineri, sigortacılık işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, işletmeye giriş, derslerini vermiştir. Ayrıca bu esnada banka ve sigorta konularında da yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı ve doktora tez izleme, yeterlilik ve de bitirme sınavlarında jüri üyeliği, yapmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı (2004-2007), Yönetim Kurulu Üyeliği (2002-2007) de yapmıştır. Bu esnada; Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, Maltepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde; stratejik yönetim, örgüt kuramları, yönetim ve organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış derslerini vermesi yanında bu konularla ilgili lisansüstü tezler yönetmiştir. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2003-2008), stratejik planlama, örgütsel davranış, toplam kalite yönetimi derslerini vermesinin yanında bu konularla ilgili tez danışmanlığı ve tez izleme, yeterlilik, tez savunma sınavlarında jüri üyeliği yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri Ve Verimliliği (2005) konusunda proje yürütücülüğü yapmıştır. Halen Bankacılık Yüksekokulu’nda ders vermekte olup 19 yıldır Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaya devam etmektedir. 2006 yılında ise Profesörlük unvanını almıştır. Yönettiği bazı finans tezleri: Reel Sektör ve Bankacılık Sektöründe Sahipsizlik Riski (2009), Uluslararası Piyasalarda Alternatif Finansman Kaynakları Açısından Özel Sektör Tahvil Fiyatlaması; Uygulama(2007), Türkiye'de Finans Sektöründe E-İş ve Alternatif Dağıtım Kanallarının Gelişimi ve Etkileri (2006), Konut Finansmanında Mortgage Bankacılığının Yükselen Ekonomilerdeki Yeri(2009), Sigorta Şirketlerinin Finansal Yeterliliğinin Tespitinde Sermayenin Belirlenmesi ve Dağıtımına İlişkin Bir Uygulama(2008). Sekizinci Strateji Kongresi’nde (2008) ortak olarak sunulan bildiri ise “The Effects of Leadership Styles and the Communication Competency of Bank Managers on the Employee's Job Satisfaction: The Case of Turkish Banks” dır. 2014- 2016 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2016- 2017 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2017 yılından beri Takasbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ekrem Kerem KORUR

Ekrem Kerem KORUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim hayatını sırasıyla Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü ve Colorado Üniversitesi Ekonomi Enstitüsünde öğrenim görerek tamamlayan Korur 1991 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladığı Hak Menkul Kıymetler A.Ş.de (2012 yılında unvan değişikliği: Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.) sırasıyla yatırım uzmanlığı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ekrem Kerem Korur halen Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Phillip Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Korur, 19 Nisan 2019 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Suat SARIGÜL

Suat SARIGÜL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1979 Ankara doğumlu olan Suat SARIGÜL, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe yüksek lisans programına devam etmektedir. Maliye Bakanlığında 2007 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı (Mülga Vergi Denetmen Yardımcısı) olarak mesleğe başlamış olup 03.07.2011 tarihinde Vergi Müfettişliğine atanmıştır. 22.12.2011- 28.02.2018 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında farklı idari pozisyonlarda görev aldıktan sonra 01.03.2018 – 28.02.2019 tarihleri arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 01.03.2019 tarihinden itibaren Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vergi ve muhasebe konularında farklı dergilerde çok sayıda makalesi bulunmakla birlikte “Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe” isimli kitabın yazarıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine 19 Nisan 2019 tarihinde seçilmiştir.

Hüseyin Melih AKOSMAN

Hüseyin Melih AKOSMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1971 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Melih Akosman, lisans eğitimini 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini 1997 yılında Chicago'da Loyola Üniversitesi'nde MBA eğitimi yaparak almıştır. 1997-2004 yılları arasında Refco, LLC-LaSalle Group'ta Chicago Vadeli Tahıl Borsası (CBOT) Broker'ı olarak görev yapan Akosman, 2004 yılından bu yana Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nda çeşitli üst düzey görevler almıştır. Halen Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Melih Akosman, 19 Nisan 2019 tarihinde Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Gökhan ELİBOL

Gökhan ELİBOL

Genel Müdür Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan doğumlu olan Gökhan Elibol, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş sonrasında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Müfettişi olarak iş hayatına başlayan Elibol, kariyerine BDDK bünyesinde Bankalar Yeminli Murakıbı olarak devam etmiştir. BDDK bünyesinde geçen 10 yıllık görev süresince başta büyük ölçekli mevduat bankaları olmak üzere, mevduat, katılım ve yatırım bankalarında ve birçok finansal kuruluşta risk yönetimi, mali bünye ve finans denetimlerinde bulunmuş, yurtiçi ve yurtdışı birçok organizasyonda Kurumunu temsil etmiş ve mevzuat düzenlemelerinin içerisinde aktif olarak yer almıştır. 2016 yılında Takas İstanbul bünyesinde Piyasalar ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Gökhan Elibol, Nisan 2019 tarihinden bu yana İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ de Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.