YÖNETİM KURULU

Dr. Mahmut KAYACIK

Dr. Mahmut KAYACIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini alan Mahmut KAYACIK, Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. INSEAD Üst Düzey Yöneticilik Programını başarıyla tamamlayan KAYACIK, İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Finans alanında doktorasını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Yıldız Holding’te başlayan ve önemli şirket birleşmeleri ve satın almaları ile halka arz projelerine liderlik eden KAYACIK, 2016-2019 yılları arasında Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2021 yılı Mart ayında Türkiye Varlık Fonu'na Finans ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmadan önce, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nde Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kızılay Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Mahmut KAYACIK, Türkiye’nin önde gelen teknoloji tabanlı fonlarından Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonunda Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 2019 yılında Sermaye Piyasası Onur Ödülü’ne layık görülen KAYACIK, 28 Nisan 2022 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.

Korkmaz ERGUN

Korkmaz ERGUN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Korkmaz Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamlamıştır. 26 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmiştir. Ergun, aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Ergun, ayrıca Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyesidir. ERGUN, 28 Nisan 2022 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmiştir.

Avşar R. SUNGURLU

Avşar R. SUNGURLU

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılı Gümüşhane doğumlu olan Avşar SUNGURLU, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliğinden mezun olup, aynı bölümde 1993 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. 1995 yılında New York’ta Long Island Üniversitesi’nde İş İdaresi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bir süre Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TAI) tasarım mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında Inter Yatırım’da araştırma uzmanı olarak finans sektöründeki kariyerine başlamıştır. 2003-2015 yılları arasında Bizim Menkul Değerler’de çalışan SUNGURLU, 2017 yılına kadar Bizim Portföy Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Bu tarihten sonra Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, Albaraka Tech ve Albaraka Kültür Sanat A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Takasbank Genel Müdürü SUNGURLU, 29 Mart 2021 tarihinde Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

Münevver ÇETİN

Münevver ÇETİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Münevver ÇETİN, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamlamıştır. 1998 yılında Doçentlik unvanı almıştır. 1998 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsünde ve Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu’nda da sigorta semineri, sigortacılık işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, işletmeye giriş, derslerini vermiştir. Ayrıca bu esnada banka ve sigorta konularında da yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı ve doktora tez izleme, yeterlilik ve de bitirme sınavlarında jüri üyeliği, yapmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı (2004-2007), Yönetim Kurulu Üyeliği (2002-2007) de yapmıştır. Bu esnada; Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, Maltepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde; stratejik yönetim, örgüt kuramları, yönetim ve organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış derslerini vermesi yanında bu konularla ilgili lisansüstü tezler yönetmiştir. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2003-2008), stratejik planlama, örgütsel davranış, toplam kalite yönetimi derslerini vermesinin yanında bu konularla ilgili tez danışmanlığı ve tez izleme, yeterlilik, tez savunma sınavlarında jüri üyeliği yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri Ve Verimliliği (2005) konusunda proje yürütücülüğü yapmıştır. Halen Bankacılık Yüksekokulu’nda ders vermekte olup 19 yıldır Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaya devam etmektedir. 2006 yılında ise Profesörlük unvanını almıştır. Yönettiği bazı finans tezleri: Reel Sektör ve Bankacılık Sektöründe Sahipsizlik Riski (2009), Uluslararası Piyasalarda Alternatif Finansman Kaynakları Açısından Özel Sektör Tahvil Fiyatlaması; Uygulama(2007), Türkiye'de Finans Sektöründe E-İş ve Alternatif Dağıtım Kanallarının Gelişimi ve Etkileri (2006), Konut Finansmanında Mortgage Bankacılığının Yükselen Ekonomilerdeki Yeri(2009), Sigorta Şirketlerinin Finansal Yeterliliğinin Tespitinde Sermayenin Belirlenmesi ve Dağıtımına İlişkin Bir Uygulama(2008). Sekizinci Strateji Kongresi’nde (2008) ortak olarak sunulan bildiri ise “The Effects of Leadership Styles and the Communication Competency of Bank Managers on the Employee's Job Satisfaction: The Case of Turkish Banks” dır. 2014- 2016 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2016- 2017 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Danışmanlığı görevini yürütmüştür. ÇETİN, 28 Nisan 2022 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

Murat ONUK

Murat ONUK

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 İstanbul doğumlu olan Murat ONUK, lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. 1993-1999 yılları arasında bilişim sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1999-2004 yılları arasında Microsoft Türkiye’de ve 2004-2009 yılları arasında Microsoft genel merkezinde (Redmond, ABD) önce EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) ardından da tüm dünya ülkelerinden sorumlu olarak üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur . 2009-2010 yılları arasında TTNET bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı ve 2010-2012 yılları arasında Türk Telekom bünyesinde Genel Müdür Danışmanığı yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyelikleri ve melek yatırımcılık faaliyetlerinde bulunmuş olup 2017 yılında Arz Portföy bünyesine katılmış ve halen Arz Portföy’de Yönetici Ortak ünvanı ile görevini sürdürmektedir. 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi, Mevzuat ve Düzenleme Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Murat ONUK, 4 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Denetleme Kurulu Üyeliğine, 28 Nisan 2022 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Murat TACİR

Murat TACİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 İstanbul doğumlu olan Murat TACİR, lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. University of California Berkeley 'de Pazarlama sertifika programını tamamlamış olan Murat TACİR, daha sonra iş hayatına Sümer Plastik A.Ş.'de Pazarlama ve Finans departmanlarında görev alarak başlamıştır.1995 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sermaye piyasalarıyla tanışmış, burada farklı pozisyonlarda görev yapmış ve halen aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. IMKB'nin son döneminde Yönetim Kurulu Denetçiliği ( 2012-2013), Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2017) görevlerini yürütmüştür. TACİR, TOBB Sermaye Piyasası Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. TACİR, 28 Nisan 2022 tarihinde yeniden Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.