ALTIN TRANSFER SİSTEMİ

2016-2018 Orta Vadeli Kalkınma Planı çerçevesinde altın bankacılığının geliştirilmesi hedefiyle Takasbank nezdinde yürütülen ve saklama lokasyonu Borsa İstanbul olan Takasbank Altın Transfer Sistemiyle bankalar arası yurt içi altın transferinin yapılması amaçlanmaktadır. 

Takasbank Altın Transfer Sistemi üye menüsü ve web servis testleri aşağıda belirtilen bağlantılar üzerinden açılmıştır. Test yapacak üyelerin sistem ve hesap tanımlamalarının yapılması için ats@takasbank.com.tr e-mail adresine e-mail göndermelerini rica ederiz.

  • Webservis bağlantısı:

https://webextsrv07.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.nou.loco.uye.ws/locoWS?wsdl

  • Üye menüleri (UyeLogin@BVMMKKCluster) bağlantısı:

https://webextsrv07.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyeweb/flex/main.html

Takasbank Altın Transfer Sistemi üye ekranları ve web servis kılavuzlarına https://www.takasbank.com.tr/ adresinden ya da aşağıdaki linkler üzerinden ulaşılabilir.

Takasbank Altın Transfer Sistemi Üye Kullanıcı Kılavuzu

Takasbank Altın Transfer Sistemi Web Servis Kullanıcı Kılavuzu

Takasbank Altın Transfer Sistemi Üyeleri

Altın Transfer Sistemine İlişkin Ek Sözleşme, Uygulama Esasları ve Sisteme Katılıma İlişkin Diğer Gerekli Belgeler 

Genel Bilgiler ve Gerekli Evraklar

Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi

Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Altın Transfer Sistemi Hesap Açılış Talep Formu

Aydınlatma Metni

Altın Transfer Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Prosedürü