TAKASBANK ÇEK TAKAS SİSTEMİ

5941 sayılı  Çek Kanunu’nun  8 inci maddesinin  birinci fıkrası  çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın  Bankalararası Takas Odası (BTOM) bünyesinde yürütülmekte olan elektronik çek takası faaliyetlerinin başka bir kuruluş aracılığı ile yapılmasına karar verebileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; 09/06/2018 tarih ve 30446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Bankamız 02/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere çek takas ve mutabakat faaliyetlerinin yürütüleceği Kurum olarak kabul edilmiştir.

Takasbank Çek Takas Sistemi; Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olup, takas, mutabakat işlemleri ve teminat yönetiminin yapılmasına aracılık etmeyi amaçlamaktadır.

Takas Süreci:

Bankaların gün içinde teslim aldıkları çeklere ait bilgiler ve görüntüler bir sonraki gün sabah saat 06:00 ‘ya kadar takas paketi ile Takasbank’a bildirilir.

Sabah 06:00’da bankalarca takas paketleri ile sisteme aktarılan çek bilgileri, provizyon işlemlerinin yapılması amacıyla Takasbank tarafından hazırlanan takas dağıtım paketi ile muhatap bankalara gönderilir.

Bankalar, takas dağıtım paketi ile iletilen bilgileri, ilgili takas gününde 06:00-17:45 saatleri arasında inceleyip iade paketleri ile Takasbank sistemine aktarır.  İade kapanışı sonrasında sistem tarafından iade dağıtım paketi ile iade çek bilgileri bankalara gönderilir. 

Mutabakat:

İade dağıtım işlemlerinin tamamlanmasını takiben üyelerin ertesi gün sisteme ödemeleri gereken net nakit borç/alacak bilgileri mutabakat dosyası ile üyelere bildirilir.

Nakit yükümlükler bankalar tarafından Takasbank nezdinde açılan CEKTK mutabakat hesabına en geç saat 12:00’a kadar gönderilir.