KİTLE FONLAMASI EMANET YETKİLİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/10/2019 tarihli ‘Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ uyarınca, para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi görmeyi misyon edinmiş olan Bankamız, Türk Girişimcilik Ekosistemi için bir devrim niteliğinde olan Paya Dayalı Kitle Fonlaması projesinin hayata geçirilmesinde,  platformlar aracılığıyla toplanan fonu, girişim şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar bloke edecek olan “Emanet Yetkilisi” sıfatıyla yetkilendirmiştir. SPK’nın Paya Dayalı Kitle Fonlaması’nın yanı sıra Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması hükümlerini de dâhil ettiği 27/10/2021 tarihli ‘Kitle Fonlaması Tebliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında da Bankamız, Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması çerçevesinde “Emanet Yetkilisi” sıfatıyla yetkilendirmiştir.

Tebliğ hükümleri kapsamında, platformlar adına açılacak hesap altında girişim/girişim şirketi adına toplanan fon kampanya süresince bloke edilerek, kampanyanın başarılı olması ve girişim/girişim şirketinin ihraç ettiği payların/borçlanma araçlarının elektronik ortamda kayden oluşturulması ve yatırımcı bazında izlenmesi süreçlerinin tamamlanması sonrasında, toplanan fon platformun bildirimi üzerine fonlanan şirkete aktarılmaktadır. Kampanyanın başarısız olması halinde ise kampanya süresi sonunda, platformun iade listesini tarafımıza bildirimine istinaden toplanan fon ilgili yatırımcılara iade edilmektedir.

Takasbank tarafından Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin usul ve esaslar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Prosedürü ile belirlenmiştir.