KİTLE FONLAMASI EMANET YETKİLİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 3 Ekim 2019 tarihli  “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği-III-35/A.1 ( Tebliğ)” ile paya dayalı kitle fonlaması, kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmaları ve faaliyetleri, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanması ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonun, girişim şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar “emanet yetkilisi” nezdinde bloke edilecek olması hüküm altına alınmış olup, Takasbank da “emanet yetkilisi ” olarak nitelendirilen kurumlar arasında sayılmıştır.

Tebliğ hükümleri kapsamında, kitle fonlama platformları adına açılacak hesap altında girişim/girişim şirketi adına toplanan fonlar kampanya süresince bloke edilecek, kampanyanın başarılı olması ve girişim/girişim şirketinin ihraç ettiği payların yatırımcılara dağıtılması sonrasında toplanan fonlar girişim/girişim şirketine aktarılacaktır. Kampanyanın başarısız olması halinde ise kampanya sonunda, toplanan fonlar ilgili yatırımcılara iade edilecektir.