TAKASBANK ELEKTRONİK TRANSFER SİSTEMİ (TETS)

Doküman Adı İndir
Takasbank Elektronik Transfer Sistemi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Takasbank Elektronik Transfer Sistemi Taahhütnamesi