ÖDÜNÇ PAY PİYASASI (ÖPP)

Doküman Adı İndir
ÖPP Sözleşmesi
Ödünç Pay Piyasası İşlemleri için Örnek YK Kararı
Ödünç Pay Piyasası Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Ödünç Pay Piyasası Yönergesi
ÖPP Uygulama Esasları Prosedürü
YK Bilgi İşlem, Risk Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim Sis. Beyanı
Aydınlatma Metni