BORÇLANMA ARAÇLARI HAK KULLANDIRIM

​Takasbank nezdinde saklanan tüm borçlanma araçları ve kira sertifikalarına ait itfa - kupon/kira bedelleri Takasbank tarafından ödenir. TL ödemeler ilgili üyelerin Banka nezdindeki serbest cari hesaplarına, döviz cinsinden ödemeler ise üyelerin bildirmiş oldukları muhabir hesaplarına aktarılır.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı işlemleri kapsamında ters repo yapan kurum hesabında bloke bulunan kıymetlere ait kupon bedelleri ise repo yapan kuruma ödenir. Teminat niteliğindeki kıymetlere ait bedeller ise, ilgili bloke hesaba aktarılır. Teminatın tamamlanmasını takiben ilgili piyasa tarafından serbest hesaba iade edilir.