PORTFÖY SAKLAMA

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)” ile belirtilen kolektif yatırım kuruluşlarına verilen hizmettir. İlgili tebliğ çerçevesinde 24/07/2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy saklama hizmeti verme talebimiz olumlu karşılanmıştır.
 
Portföy saklama hizmeti, kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal varlıkların saklanması ve kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile Tebliğ’de belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.
 
Bankamızca; menkul kıymet yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına portföy saklama hizmeti verilmektedir.