İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Birlikte Geleceğe Doğru Daha Güçlü Adımlar…

Güvenilir, etkin, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında takas, bankacılık ve merkezi risk  ve teminat yönetimi hizmetleri sunan ve uluslararası piyasalarda tercih edilen bir kurum olma vizyonuna sahip olan Takasbank, insan kaynağını en önemli değeri olarak görmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Banka kültürüne en uygun nitelikteki kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek,
 • Çalışanların iş memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
 • Potansiyellerini maksimum seviyede kullanabilecekleri, yaratıcılıklarını ve dinamik çalışma ruhunu sergileyebilecekleri çalışma ortamları yaratmak,
 • Kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek, adil ve şeffaf ödüllendirme politikaları uygulamak,
 • Çalışanların uluslararası düzeyde yetkinlik ve bilgi birikimine ulaşması için ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını oluşturmak ve uygulamanın devamlılığını sağlamak,
 • Banka içi rotasyon ve yurtdışı kurumlarda personelin yerinde öğrenimine yönelik geçici görevlendirmeler planlamak,
 • Banka stratejik hedefleri ve yetkinlikleri doğrultusunda tanımlanmış Bireysel Performans Sistemi’nin sonuçlarını gözeterek çalışan bazlı gelişim alanlarını belirlemek, yıllık eğitim programlarını bu çerçevede geliştirmek ve uygulamaktır.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Kalite ve müşteri odaklılık, analitik yaklaşım, ekip ruhu, sürekli gelişim, özverili çalışma, güven, tarafsızlık, iş etiği ve gizlilik ana değerlerimizi oluşturmaktadır. 

İşe Alım ve Yerleştirme

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda, Banka değerleri ile kültürüne uygun, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından en uygun adayın uygun pozisyona yerleştirilmesi oluşturur.

İşe alım sürecinde mülakat, ölçme ve değerlendirme metodları (genel yetenek testi, kişilik envanteri) ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.

İlgili pozisyonun yöneticileri ile yapılan mülakat ve ölçme değerlendirme sonrasında olumlu bulunan adaylara iş teklifi yapılmaktadır. Adaya yerleştirme süreci ile ilgili bilgi verip, evraklarını teslim etme ve işe başlama aşamasında da destek verilmektedir.

Tüm adayların başvuruları Banka aday havuzunda saklanır ve görüşme yapılan adaylara görüşme sonucuna ilişkin geri dönüş yapılır.

Ücret Yönetimi

Ücret sistemimizin temelini, pozisyonun ana sorumlulukları, gerekli yetkinlikler, stratejik önemi ve yönetsel boyutu dikkate alınarak unvan bazında minimum ve maksimum ücretlerin yer aldığı ücret skalası  oluşturur.  Banka içi ideal ücret seviyelerini oluşturmak için piyasa araştırmaları, sektördeki konum, iç analizler ve ekonomik göstergeler kapsamında ücret skalası güncellenmektedir. Ücret artışları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Banka Genel Kurulu’nun karar alması durumunda yılda bir kez kâr payı ödemesi; performansa dayalı ödüllendirme ve çalışanların yüksek performanslarını sürdürme isteklerini pekiştirme amacıyla performans verileri ve gelecek hedefleri dikkate alınarak belirlenen oranlarda yapılmaktadır.

İzin Uygulamaları 

İzin uygulamalarında İş Kanunu’nda belirtilen sürelerin üzerinde yıllık izin kullanma hakkına ek olarak; personelimizin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla yüksek lisans / doktora programlarına devam edenlere eğitim izni verilmektedir. Ayrıca yasal izinlere ek olarak mazeret izinleri  personelimize tanınmaktadır.

Sosyal Haklar ve Çalışma Hayatı

Bankamız çalışanlarının maaş ödemelerine ek olarak yan ödemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, Banka mevzuatı çerçevesinde Sosyal hak ve yardımlar; 

 • Çalışanlara SGK sağlık hizmetlerinin yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan sağlık hizmeti,
 • Ferdi kaza sigortası,
 • Yemek kartı,
 • Servis, servis hizmeti kullanmayanlara yol yardımı
 • Çeşitli kalemlerde sosyal yardımlar (Doğum yardımı, evlilik yardımı vb)
 • Hafta içi her gün İşyeri Hekimi ve Hemşire hizmeti,
  Vardiyalı çalışanların dışında Çalışma saatleri 09:00 – 18:15 olup, haftalık 41 saat 15 dakikadır (Bir saat öğle yemeği dinlenme molası).

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemi ile Banka hedefleri ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanlara yıl başında atanan hedef ve yetkinlikler aracılığıyla, yüksek performansı sürekli kılmak, sahip olunan yetenekleri geliştirerek organizasyonu geleceğe taşımak amaçlanmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde, tüm çalışanların iş performansları, kariyer planları, güçlü ve gelişmeye açık yönleri ve Banka hedefleri ile uyumları takip edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde çalışanlara ilgili yönetici tarafından yapılan yüz yüze performans değerlendirme görüşmeleri ile geri bildirim verilmekte, kayıt altına alınan sonuçlar ücret, terfi, eğitim planlama ve ödüllendirme süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Takasbank’ta çalışma hayatına ilk kez adım atanlar ile geçmiş iş tecrübe ve deneyimleriyle göreve başlayanların kariyer yolları hazırlanan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen Banka iç mevzuatı, prosedür ve yönergeler çerçevesinde belirlenmektedir.

Takasbank’ta yeni göreve başlayan çalışanlarımız oryantasyon programına dahil edilir ve ihtiyaçlarına uygun mesleki ve kişisel eğitim planlamaları yapılır. Ayrıca yeni mezun çalışanlarımız kendileri için hazırlanan kapsamlı eğitimlere katılırlar.
Takasbank çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini eğitim programı ile desteklemektedir. Her bir çalışanımızın işinde uzmanlaşması, ilgili mesleki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesi için periyodik aralıklarla eğitim planlaması yapılır.

Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katılım imkanı sağlanarak her bir çalışanımızın maksimum donanıma sahip olması hedeflenerek ve bu doğrultuda teşvik edilir. Banka çalışanlarının yeteneklerini daha iyi keşfetmeleri, farklı bakış açısı edinmeleri, ekip kurgularının denenmesi, çalışan potansiyelinin yükseltilmesi ve Bankamızda iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla Rotasyon Programı uygulanır.