KILAVUZLAR

Doküman Adı İndir
Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı İşlemleri Üye Kullanıcı Kılavuzu
EPİAŞ Doğal Gaz Piyasası Katılımcı İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu & Yetkilendirme ve Şifre İşlemleri
Çek Takas Sistemi Kullanım Kuralları Kılavuzu
Aracı Kurum Taahhütname (SPK adına bloke edilecek varlıklara ilişkin)
Global Custody (Euroclear Bank) Swift MT15022 Message Formats
Global Saklama Mesaj Formatları ISO 15022
PYŞ Taahhütname (SPK adına bloke edilecek varlıklara ilişkin)
Şartlı Virman Mesajları Üye Bilgilendirme Güncel
Şartlı Virman Mesaj Üye Bilgilendirme ING