KILAVUZLAR

Doküman Adı İndir
Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı İşlemleri Üye Kullanıcı Kılavuzu
Çek Takas Sistemi Kullanım Kuralları Kılavuzu
EPİAŞ Doğal Gaz Piyasası Katılımcı İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu & Yetkilendirme ve Şifre İşlemleri
Aracı Kurum Taahhütname (SPK adına bloke edilecek varlıklara ilişkin)
Global Custody (Euroclear Bank) Swift MT15022 Message Formats
Global Saklama Hizmeti- Yerel Piyasa Tatil Günleri-2018
Global Saklama Mesaj Formatları ISO 15022
Global Saklama Talimat Kabul Son Saatleri
PYŞ Taahhütname (SPK adına bloke edilecek varlıklara ilişkin)
Şartlı Virman Mesajları Üye Bilgilendirme Güncel