HUKUKİ ÇERÇEVE

Doküman Adı İndir
Banka Ana Sözleşmesi
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik