BORSA İSTANBUL SWAP PİYASASI

Piyasa katılımcılarına yönelik Borsa İstanbul Swap Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait bilgi formu Bankamız Üye İşleri Ekibinden temin ederek 28.09.2018 tarihine kadar teslim etmeleri, söz konusu anlaşma ve belgelerin, Bankamız nezdindeki işlemlerde imza sirkülerine göre herhangi bir limit sınırı olmayan yetkiye sahip üye yetkililerince imza edilmiş (ıslak imzalı) olarak gönderilmesi işin niteliği bakımından zorunluluk arz etmektedir. Üyelik başvuru belgeleri örnekleri Bankamız web sitesinde incelemenize açıktır.

Üyelikle ilgili uye@takasbank.com.tr, Piyasaya yönelik prosedür ve takas operasyonları ile ilgili sorularınız için  bat@takasbank.com.tr  e-posta adreslerine mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Borsa İstanbul Swap Piyasasına İlişkin Sözleşme ve Diğer Gerekli Belgeler

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu