KAYDİ SAKLAMA

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 56.maddesinin (5) fıkrası gereğince, Kollektif Yatırım Kuruluşları'nın (tüm yatırım fonları, emeklilik fonları ve yatırım ortaklıkları) portföylerinde bulunan varlıklar Takasbank tarafından saklanmaktadır.

Takasbank kaydi saklama hizmetleri, kolektif yatırım kuruluşlarına; pay, tahvil, yatırım fonu katılma belgesi, kıymetli maden ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama, hak kullandırım ve transfer hizmetlerinin verilmesini ve Bireysel Emeklilik Şirketlerine verilen; Bireysel Emeklilik Fon Paylarının katılımcılar bazında saklanması hizmetlerini kapsamaktadır.

Takasbank’tan saklama hizmeti almak isteyen kurumlarla, öncelikle bir saklama sözleşmesi imzalanır. Müşteri için, Takasbank sisteminde üç haneli bir üye kodu ve buna bağlı diğer bankacılık hesapları açılır. Müşterinin hesabındaki kıymetler türüne göre, Merkez Bankası, MKK, BIST, EUROCLEAR veya benzer kurumlar nezdinde Takasbank adına açılmış hesapların alt hesabı şeklinde saklanır.

Saklanan kıymetlere ilişkin, sermaye artırımı, temettü dağıtım, itfa, kupon ödemesi vb. hak kullanım hizmetleri ile, üyeler arası transfer işlemleri gerçekleştirilir.