TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

Doküman Adı İndir
IP Adres Formu
Factoring ŞirketlerindenTalep Edilen Belgeler
Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespiti İle İlgili Evrak
Evraklar Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
Takasbank Para Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Takasbank Para Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi
Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi
Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Sözleşme ve Şifre Talep Yazısı
Temsilci Tanımlama Dilekçesi