NAKİT KREDİ

Doküman Adı İndir
Faks Cihazı İle Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ye Gönderilecek Müşteri (Takasbank Para Piyasası ve Nakit Krediler) Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Faks Cihazı İle Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ye Gönderilecek Müşteri (Takasbank Para Piyasası ve Nakit Krediler) Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi
Ortak Aydınlatma Metni
Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Nakit Kredi Taahhütnamesi
Rehin Sözleşmesi(Müşterek Hesaplar İçin)
Rehin Sözleşmesi
Rehin Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi Öncesi Sözleşme Bilgi Formu
Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi