İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres Bilgisi
Takasbank

Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Telefon: 0212 315 25 25
Bireysel Emeklilik Hizmeti Hakkında Bilgi Almak için: 444 74 74
Fax: 0212 315 25 26
Ticaret Sicil No: 276870
Mersis No:  0481002693100015

E- Posta Adres Bilgileri:
Genel Bilgi: bilgi@takasbank.com.tr
Üye Bilgi: uye@takasbank.com.tr
KEP Adresi: takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
KEP Adresi 2: takasbank@hs01.kep.tr