İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres Bilgisi
Takasbank

Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Ticaret Sicil No: 276870
Mersis No:  0481002693100015

Denetim Merciileri: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Adres: Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefon : 0212 214 50 00
Fax: 0212 216 09 92
Web Sitesi: www.bddk.org.tr
Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresi : bddk@hs01.kep.tr 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Adres: Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara 
Telefon: 0312 507 50 00
Fax: 0312 507 56 40
Web Sitesi: www.tcmb.gov.tr
Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresi : merkezbankasi@hs02.kep.tr

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 156 06350 Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 292 90 90
Fax:0312 292 90 00
Web Sitesi: www.spk.gov.tr
Kayıtlı E-Posta(KEP)Adresi: spk@hs01.kep.tr

Telefon ve Faks Numara Bilgileri
Santral 0 212 315 25 25 (pbx) Faks 0 212 315 25 26 (pbx)
E - Posta Adres Bilgileri
Genel Bilgi için bilgi@takasbank.com.tr
Üye Bilgi için uye@takasbank.com.tr
KEP Adresi için takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
KEP Adresi 2 için takasbank@hs01.kep.tr