İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres Bilgisi
Takasbank

Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Ticaret Sicil No: 276870
Mersis No:  0481002693100015

Telefon ve Faks Numara Bilgileri
Santral 0 212 315 25 25 (pbx) Faks 0 212 315 25 26 (pbx)
E - Posta Adres Bilgileri
Genel Bilgi için bilgi@takasbank.com.tr
Üye Bilgi için uye@takasbank.com.tr
KEP Adresi için takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
KEP Adresi 2 için takasbank@hs01.kep.tr