KOMİTELER VE ÜYELERİ

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Ekrem Kerem KORUR - Denetim Komitesi Başkanı

Hüseyin Melih AKOSMAN - Denetim Komitesi Üyesi

 

KREDİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Münevver ÇETİN - Kredi Komitesi Başkanı 

Suat SARIGÜL - Kredi Komitesi Üyesi

Gökhan ELİBOL  - Kredi Komitesi Üyesi

Gülseren TOPUZ - Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Yusuf KARALOĞLU - Kredi Komitesi Yedek Üyesi

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Gülseren TOPUZ - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Hüseyin Melih AKOSMAN - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 

MERKEZİ KARŞI TARAF RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ ÜYELERİ

Yusuf KARALOĞLU - Merkezi Karşı Taraf Risk İstişare Komitesi Başkanı

Gülseren TOPUZ - Merkezi Karşı Taraf Risk İstişare Komitesi Üyesi