KOMİTELER VE ÜYELERİ

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Seyit Ahmet IŞKIN - Denetim Komitesi Başkanı

Ekrem Kerem KORUR - Denetim Komitesi Üyesi

 

KREDİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Münevver ÇETİN - Kredi Komitesi Başkanı 

Hüseyin Melih AKOSMAN - Kredi Komitesi Üyesi

Gökhan ELİBOL - Kredi Komitesi Üyesi

Gülseren TOPUZ- Kredi Komitesi Üyesi

Suat SARIGÜL - Kredi Komitesi Üyesi 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Gülseren TOPUZ - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ekrem Kerem KORUR - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 

MERKEZİ KARŞI TARAF RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ ÜYELERİ

Seyit Ahmet IŞKIN - Merkezi Karşı Taraf Risk İstişare Komitesi Başkanı

Gülseren TOPUZ - Merkezi Karşı Taraf Risk İstişare Komitesi Üyesi