KOMİTELER VE ÜYELERİ

DENETİM KOMİTESİ

Münevver ÇETİN - Denetim Komitesi Başkanı 

Murat TACİR - Denetim Komitesi Üyesi 

 

KREDİ KOMİTESİ 

Avşar R. SUNGURLU - Kredi Komitesi Başkanı 

Murat ONUK - Kredi Komitesi Asil Üyesi 

Gülseren TOPUZ - Kredi Komitesi Asil Üyesi

Bekir BAYRAKDAR - Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Yusuf KARALOĞLU - Kredi Komitesi Yedek Üyesi 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

Gülseren TOPUZ - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Murat ONUK - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 

RİSK KOMİTESİ 

Murat TACİR - Risk Komitesi Başkanı 

Münevver ÇETİN - Risk Komitesi Üyesi 

 

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ 

Bekir BAYRAKDAR - Ücretlendirme Komitesi Başkanı 

Yusuf KARALOĞLU - Ücretlendirme Komitesi Üyesi