KOMİTELER VE ÜYELERİ

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Seyit Ahmet Işkın (Başkan)

Kenan Ayvacı (Üye)

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Gülseren Topuz (Başkan)

Ekrem Kerem Korur (Üye)

 

MERKEZİ KARŞI TARAF RİSK İSTİŞARE KOMİTESİ ÜYELERİ

Seyit Ahmet Işkın (Başkan)

Kenan Ayvacı (Üye)

Remzi Tahsin Kartal Çağlı (Üye)

Serdar Genç (Üye)