KOMİTELER VE ÜYELERİ

DENETİM KOMİTESİ

Münevver ÇETİN - Denetim Komitesi Başkanı 

Murat TACİR - Denetim Komitesi Üyesi 

 

KREDİ KOMİTESİ 

Avşar R. SUNGURLU - Kredi Komitesi Başkanı 

Murat ONUK - Kredi Komitesi Asil Üyesi 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

Murat ONUK - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 

MERKEZİ KARŞI TARAF RİSK KOMİTESİ 

Murat TACİR - Risk Komitesi Başkanı 

Münevver ÇETİN - Risk Komitesi Üyesi