GENEL TANIM

Vadeli Elektrik Piyasası Takası

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 nci maddesi, 30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ile Vadeli Elektrik Piyasası’nda teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilerek, piyasadaki nakit akışının sürekli bir şekilde sağlanması amacına yönelik olarak Piyasa İşletmecisi ile piyasa katılımcıları tarafından kullanılacak olan merkezi uzlaştırma bankası olarak Takasbank görevlendirilmiştir.

Nakit Takas Hizmetleri kapsamında;

  • Piyasa katılımcıları, piyasa faaliyetlerinden kaynaklanan borç kapama işlemlerini Takasbank sistemine bağlanarak gerçekleştirmektedirler.
  • Piyasa alacakları katılımcıların Takasbank’a bildirdikleri aracı banka hesaplarına otomatik gönderilmektedir.
  • Katılımcılar piyasa faaliyetlerinden kaynaklanan borç/alacak bilgilerini, temerrüt raporlamalarını, temlik ve teminat bilgilerini Takasbank sisteminden anlık sorgulayabilmektedirler.

Teminat Yönetimi Hizmetleri kapsamında;

  • Teminat yatırma/çekme işlemlerinin Takasbank ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilmesi,
  • Katılımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılması,
  • Teminatların değerlenerek EPİAŞ’a bildirilmesi,
  • Nakit teminatların nemalandırılması

 işlemleri gerçekleştirilmektedir.