GENEL TANIM

TLREF faizine dayalı ve IOSCO standartlarına uyumlu olarak oluşturulan OIS kontratlarının her iki bacağı da Türk Lirası olan faiz takası anlaşmalarının altyapısını oluşturarak Bankalarımızın orta ve uzun vadeli TL faiz risklerini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmesine imkan sağlanması amacıyla; Faize dayalı TL IRS (interest rate swap) ve TL OIS (overnight index swap) kontratlarına 19.12.2019 tarihinden itibaren MKT güvencesi altında takas ve risk yönetimi hizmeti  Bankamız tarafından verilmeye başlanmıştır.

Faize dayalı TL IRS (interest rate swap) ve TL OIS (overnight index swap) kontratlarına ilişkin  risk ve teminat yönetimi Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Teminat yönetimi kapsamında; teminatların kabulü, muhafazası, değerlemesi ve nemalandırılması hizmetleri Bankamız tarafından verilmektedir.