GENEL TANIM

BİAŞ Swap Piyasası Takası

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, Borsa İstanbul ve Takasbank olarak Borsa İstanbul Grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğinde ülkemizdeki finansal varlıkların riske karşı korunması amaçlı yapılabilecek korunma stratejilerinde ağırlıkla kullanılan döviz alımı yöntemine alternatif ürünlerden biri olan SWAP Piyasası (Piyasa) 01/10/2018 tarihinde Borsa İstanbul’da faaliyete başlamış olup, Bankamız Piyasa’da gerçekleşen işlemlere Merkezi Karşı Taraf (MKT) olarak hizmet vermektedir. 
Piyasa işlemlerinden kaynaklı iki farklı takas süreci yürütülmektedir. İlk takas sürecinde; Piyasada gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin başlangıç ve bitiş valöründe takas gerçekleştirilirken ikinci takas sürecinde ise; Piyasa’da yapılan işlemlerin içsel değerinin nötralize edilmesi amacıyla gün sonlarında hesaplanan değişim teminatlarının ve değişim teminatına ilişkin finansman maliyetinin takası vade boyunca günlük olarak gerçekleştirilmektedir.  Piyasa’da gerçekleştirilen işlemlerin takası ödeme karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde aynı gün (T+0), ileri valörlü işlemlerin takası ise valör tarihinde gerçekleştirilir. 

BİAŞ SWAP Piyasası Teminat Yönetimi

SPK ve Borsa mevzuatı çerçevesinde; Borsa'da gerçekleşen işlemler için  risk ve teminat yönetimi Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Teminat yönetimi kapsamında; teminatların kabulü, muhafazası, değerlemesi ve nemalandırılması hizmetleri Bankamız tarafından verilmektedir.