GENEL MEKTUP

* Genel Mektuplar için Toplam(9) adet sonuç bulundu

Genel Mektup No Tarih Kategori Konu Detay
1389 20-12-2017 Vadeli İşlem ve Opsiyon... Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ( KASİ ) Prosedürü'nde Yapılan Değişiklikler Hk.
1337 16-01-2017 Vadeli İşlem ve Opsiyon... 1337 no.lu "VİOP ve KASİ ücret tarifesindeki değişiklik" konulu Genel Mektup
1255 21-01-2016 Kaldıraçlı Alım Satım... KASİ kapsamında fark Kontratlarının Takasbank'a bildirimi ve teminatlarının yatırılması hk.
1223 28-04-2015 Kaldıraçlı Alım Satım... İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Yürütmekte Olduğu Teminat Yönetimi ve Raporlama Hizmeti Prosedürü Hk.
1121 19-04-2013 Kaldıraçlı Alım Satım... Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamında yetkili kuruluşlarca Bankamıza iletilen işlem bildirimleri dosyasında yapılan güncellemeler hk.
1074 13-07-2012 Kaldıraçlı Alım Satım... Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri kapsamında, piyasa yapıcı kurumlar ile işlem aracısı kurumlar arasındaki iş akışlarına ve operasyonel süreçlere imkan verecek yapıya ilişkin güncellemeler ve TakasMenuWeb uygulaması Hk. ( Kaldıraçlı Alım Satım )
1059 13-02-2012 Kaldıraçlı Alım Satım... Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İle İlgili Olarak Tarafımızca Verilen Hizmetler Karşılığında Tahsil Edilecek Komisyon ve Ücretler Hakkında. ( Kaldıraçlı Alım Satım )
1049 14-11-2011 Kaldıraçlı Alım Satım... Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İle İlgili Olarak Yetkili Kuruluşlarca Yapılan İşlem Bildirimleri, Hesap İşlemleri ve Bankamız Ekranlarında Yapılan Güncellemeler İle Takasmenü Uygulaması Değişikliği Hk. ( Kaldıraçlı Alım Satım )
1040 25-08-2011 Kaldıraçlı Alım Satım... Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) Yetkilendirilmiş Aracı Kurum ve Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerindeki (Yetkili Kuru