GENEL TANIM

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. bünyesindeki Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’na Bankamız Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak nakit takas ve teminat yönetimi hizmetini vermektedir.

Piyasa’ya ilişkin “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği”, 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi ile 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu “Piyasa katılımcıları arasında bu Yönetmelikle belirlenecek olan mali işlemlerin yürütülmesinde kendisinden hizmet alınan ve 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak görev yapan kuruluş” olarak ifade edilmiş ve Bankamız nakit takas ve teminat yönetimi hizmetini vermek üzere Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası temel olarak;

- Piyasa katılımcılarına arz ve/veya talepleri ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini dengeleme,

- İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve iletim şirketine gün öncesinden mümkün mertebe dengelenmiş bir sistem sağlama,

- Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ilave olarak doğalgaz alım-satımı yapma olanağını sağlama,

- Doğalgaz Piyasalarına referans fiyat oluşumu

işlevlerini gerçekleştirmektedir.

Piyasa’ya Bankamızca sunulan hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır:

- Teminat Yönetim Hizmetleri Piyasa İşletmecisi adına sunulan, teminat mektubu dışındaki teminatların saklanması,

- TL cinsinden sunulan teminatların nemalandırılması,

-Teminatların değerlemesi,

- Katılımcıların EPİAŞ’ın belirlediği bulundurulması gereken teminat seviyesinin altına düşmesi durumunda, teminat tamamlama çağrısı bilgisinin katılımcılara iletilmesi.

Nakit Takas ve Temerrüt Hizmetleri

-Nakit takas (avans/fatura) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde temerrüt cezasının hesaplanması ve buna ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesi