GENEL TANIM

Elektrik Piyasası Takası

14/04/2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Yönetmelik ile eklenen Geçici 19. Madde uyarınca; Elektrik Piyasası’nda teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilerek, piyasadaki nakit akışının sürekli bir şekilde sağlanması amacına yönelik olarak Piyasa İşletmecisi ile piyasa katılımcıları tarafından kullanılacak olan merkezi uzlaştırma bankası olarak Takasbank görevlendirilmiştir.

Elektrik Piyasasında işlem yapan katılımcılar; takas ve teminat işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Bankamız nezdinde hesap açtırabilmek için aşağıdaki evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. 

 • Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması
 • Taahhütname
 • Faks Sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • EPİAŞ tarafından Takasbank’a hitaben gönderilen piyasa katılımcısı kabul yazısı
 • Kullanıcı talep formu
 • Müşteri Bilgi Formu
 • Aracı banka hesap numarası bildirimi

 Nakit takas hizmetleri kapsamında;

 • Piyasa katılımcıları, piyasa faaliyetlerinden kaynaklanan borç kapama işlemlerini Takasbank sistemine bağlanarak gerçekleştirmektedirler.
 • Piyasa alacakları katılımcıların Takasbank’a bildirdikleri aracı banka hesaplarına otomatik gönderilmektedir.
 • Katılımcılar piyasa faaliyetlerinden kaynaklanan borç/alacak bilgilerini, temerrüt raporlamalarını, temlik ve teminat bilgilerini Takasbank sisteminden anlık sorgulayabilmektedirler.

 Elektrik Piyasası Teminat Yönetimi

​ Elektrik Piyasası teminat yönetim hizmetleri kapsamında;

 • Teminat yatırma/çekme işlemlerinin Takasbank ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilmesi,
 • Katılımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılması,
 • Teminatların değerlenerek EPİAŞ’a bildirilmesi,
 • Nakit teminatların nemalandırılması

 işlemleri gerçekleştirilmektedir.