ISIN ( INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER )

Ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerine söz konusu menkul kıymet işlemlerinin tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi için menkul kıymetlere uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye'yi temsilen ilk iki harfi "TR" olmak kaydı ile toplam 12 haneden oluşacak şekilde tanımlanan yegane uluslararası menkul kıymet tanımlama kodudur.
 
Ulusal numaralandırma kuruluşu olarak 1995 yılından bu yana ANNA​’nın  üyesi olan Takasbank, ülkemizde hisse senetleri, devlet tahvili, yatırım/borsa/emeklilik fonları, özel borçlanma araçları, her nevi sertifikalara, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, endeksler, emtialar, elektonik ürün senetleri (ELÜS) ve diğer menkul kıymet ve finansal enstrümanlar için ISIN kodu (ISO 6166) tahsis etmektedir.
 
Yurtiçi menkul kıymet piyasalarında işlem gören yabancı ISIN kodları (ISIN kodu yurtdışından alınan) ile Türkiye'de Takasbank tarafından verilen yerel ISIN kodları ile işlemler Takasbank tarafından yapılır ve ihtiyacı olan kuruluşlara dağıtımı, bildirimi yapılır.

ISIN Veri Seti Aboneliği 

Takasbank tarafından tahsis edilen tüm aktif ISIN kodları “ISIN Veri Seti Aboneliği” hizmeti altında yayımlanmaktadır. ISIN Veri Seti Abonesi finansal kuruluşlar, ISIN Türkiye internet portalı üzerinden (www.isinturkiye.com.tr) söz konusu ISIN kodlarına günlük olarak ulaşabilir ve bu kodları csv formatında indirebilirler. Bu hizmete ilişkin abonelik işlemlerinin başlatılabilmesi için ISIN@takasbank.com.tr e-posta adresine başvuru talebi iletilmelidir.

ISIN Tahsisi

İhraççı kuruluş, SPK kaydına alındıktan sonra,"ISIN Türkiye Portalı" üzerinden kodların işleme açılması için Takasbank'a başvuruda bulunur. Her türlü borçlanma araçları, pay ve fon ISIN talebi "ISIN Türkiye Portalı" üzerinden gerçekleştirilir. 


"ISIN Türkiye Portalı" üzerinde işlem yapabilmek için gerekli evraklara Üyelik - ISIN Türkiye Portalı adresinden ulaşabilirsiniz.


"ISIN Türkiye Portalı"na erişmek için ISIN Türkiye Portalı tıklayınız.

ELÜS,Varant ve Sertifika, ISIN talepleri "ISIN Türkiye Portalı" kapsamı dışındadır. Varant ve Sertifika ihraççılarının ISIN Talep Kapak Yazısı, ISIN Talep Formları ve Gerekli dokümanlar ile Takasbank'a başvuruda bulunması gerekmektedir. ELÜS için ISIN kodu taleplerinde Takasbank’a doküman iletilmeyecek olup başvurular Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.


ISIN tahsisi için kıymet bazında Takasbank’a gönderilecek formlar şöyledir:

Dokümanlar
ISIN Türkiye Tanıtım Sunumu
ISIN Türkiye Portalı Belgeleri
ISIN Tahsisi için Gerekli Belgeler (Varant,Sertifika)
ISIN Talep Formu-VARANT
ISIN Talep Formu-SERTİFİKA