LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-Legal Entity Identifier), Finansal işlem taraflarının tanımlanması ve takibi için oluşturulmuş bir koddur. Sistemik riskin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Tüzel kişi kimlik kodları (LEI’ler) “ISO 17442” standardına göre aralarında Takasbank’ın da yer aldığı GLEIF tarafından akredite edilen Yerel İşletim Birimleri tarafından tahsis edilmektir. 


Global Numaralandırma Kuruluşu Takasbank
Takasbank, finansal işlemlere taraf tüzel kişilere global olarak geçerli “tüzel kişi kimlik kodlarını” tahsis etmek için ulusal (SPK) ve uluslararası (FSB/ROC) düzenleyici kuruluşlar nezdindeki yetkilendirilme sürecini Kasım 2013 itibariyle tamamlayarak LEI tahsis etmeye başlamış ve global olarak onaylanmış Yerel Operasyon Birimi olmuştur. 30/01/2018 tarihinde GLEIF tarafından akredite edilerek aralarında Türkiye, Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İngiltere’nin de bulunduğu toplam 15 ülkede yerleşik kurumlara LEI tahsis etmek üzere yetkilendirilmiştir.


Akredite Olunan Ülkeler
Arnavutluk, Azerbaycan, Anglo Norman Takımadası, Bahreyn, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Kıbrıs, Kosova, Lüksemburg, Malta, Marşal Adaları, Sırbistan, Türkiye , Vanuatu.


LEI Mevzuatı
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 87’inci maddesinde yer alan sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması çerçevesinde Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin veri depolama kuruluşuna bildirilmesine ilişkin 27/10/2018 tarihli ve 30578 numaralı Resmi Gazetede Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ kapsamında yurtiçi ve yurtdışı organize ve tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerin Veri Depolama Kuruluşu’na raporlanması zorunlu kılınmış olup, raporlamalarda türev sözleşmelerine taraf olan ve/veya nihai faydalanıcı olan tüm tüzel kişilere LEI alma zorunluluğu getirilmiştir.


Takasbank’a Yapılacak LEI Talebi Başvuruları
LEI almak isteyen yerli ve yabancı tüzel kişiler Takasbank’ın akredite olduğu ülkeler için Takasbank’tan bu kodu alabilmektedir. Bu çerçevede, tüzel kişi kimlik kodu ihtiyacı bulunan yerli ve yabancı tüzel kişiler http://www.leiturkiye.com adresli web portalı üzerinden LEI  taleplerini iletebilir.


Yurtdışından Alınmış LEI’lerin Takasbank’a Transferi
Başka bir yerel işletim biriminden bu kodu almış olan tüzel kişiler isterlerse bu kodu Takasbank’a taşıyabilmektedir. 
LEI transfer talepleri http://www.leiturkiye.com  adresli web portalı üzerinden yapılabilmektedir.


LEI süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.leiturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.