GENEL TANIM

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; Kamu İhale Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ihaleler kapsamında kabul edilen elektronik teminat mektuplarına ve kefalet senetlerine ilişkin; ilgili teminatların idareler adına kabulü, saklaması, tazmin edilmesi (gelir kaydedilmesi), iadesi, vade uzatımı ve raporlama süreçlerini kapsayan “Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti” verilmektedir.

İhaleler için, istekliler ve yükleniciler tarafından sunulan elektronik teminat mektupları ve kefalet senetleri; Bankalar ve Sigorta Şirketleri tarafından düzenlenerek KKB Elektronik Teminat Mektubu Platformu ve SBM Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Platformu aracılığıyla Takasbank’a iletilmekte olup, Takasbank tarafından kabul süreçleri yürütülerek elektronik teminat mektubuna ve kefalet senedine ilişkin bilgiler EKAP’a aktarılmaktadır. 

Takasbank üzerinden kabul edilen elektronik teminat mektuplarına ve kefalet senetlerine ilişkin tüm süreçler “Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu” üzerinden dijital ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hizmet kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin usul ve esaslar  “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Prosedürü” ile belirlenmiş olup, ilgili mevzuata Mevzuat/Prosedürler bölümünden erişilebilir.

Soru, görüş ve önerilerinizi tsy@takasbank.com.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.