KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Banka) kişisel verilerin korunmasına azami hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu aydınlatma metni, müşterilerimizin, yatırımcıların, misafirlerimizin, Bankamızla ilişkili kişilerin, çalışanların, stajyerlerin ve çalışan adaylarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bankamız, hukuki yükümlülüklerini sağlamak, faaliyetlerini yürütmek, akdettiği sözleşmelerin gereğini yerine getirmek, meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlarla kişisel veri işlemektedir. Tüm veri işleme faaliyeti belirli, açık ve meşru amaçlarla yürütülmekte ve kişisel verileri koruma mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Bankamızda kişisel veriler otomatik olmayan yollarla işlenebildiği gibi, ilgili mevzuatta belirtilen durumlara dayalı olarak otomatik veya yarı otomatik yollarla aktarılmak suretiyle de işlenebilmektedir. Bankamızda işlenen kişisel veriler hukuki yükümlülükler ve/veya faaliyetlerin zorunlu kıldığı hallerde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bankamız, ilgili kişilerin haklarını kullanabilmesi için gerekli süreçleri ve kanalları oluşturmuş durumdadır.

Bu metinde açıklanan konularla ilgili olarak Takasbank Kişisel Verileri Koruma Politikası için  tıklayınız.

Saygılarımızla.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş.