İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Takasbank’ın iş sürekliliği vizyonu; “Uluslararası iyi uygulamalar, standartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda insan odaklı, sürekli iyileştirmeyi benimseyen kurumsal süreklilik kültürüne sahip, ulusal ve uluslararası piyasalarda hizmet sürekliliğine güvenilen bir kurum olmak” tır.

Banka, kendi kontrolü dışında oluşabilecek olaylarda, faaliyetlerinin hiç etkilenmeden veya en az etki ile sürdürülmesi konusunda dayanıklılığını artırıp, beklenmedik bir olay gerçekleşmesi durumunda kritik faaliyetlerinin tekrar sürdürülmesi için düzenli tatbikatlar, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile kendisini sürekli hazır tutar; bu kapsamdaki çalışmaları, oluşturduğu iş sürekliliği yönetim sistemi (İSYS) ile planlar, yürütür, ölçer ve iyileştirir. 

Herhangi bir acil durum halinde, Banka çalışanları ile bina içerisinde bulunan anlaşmalı firma çalışanları ve ziyaretçilerin sağlığı ve can güvenliği birincil önceliklidir. İnsanların sağlığı ve güvenliği sağlandıktan sonra iş etki analizi çalışmaları ile belirlenmiş kritik işlemlerin yeniden başlatılması için çalışmalar sürdürülür. 

Herhangi bir kesinti halinde bunun içeride ve dışarıdaki etkilerini analiz edebilmek ve risk noktalarını görebilmek amacıyla müşteriler, pay sahipleri, komşular, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile diğer kamu otoriteleri, tedarikçiler ve Banka faaliyetleri nedeniyle bağımlı olunan veya Bankaya bağımlı olan kurumlar ile işbirliği ve iletişim geliştirme çalışmaları yürütülür. 

İSYS’nin etkinliği kurum performans göstergeleri ile ölçülür ve raporlanır. Alınan önlem ve iyileştirmelerin etkileri düzenli aralıklar ile yapılan tatbikatlar ile izlenir, raporlanır ve sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetleri yürütülür.