TEFAS YATIRIM FONLARI

Fon Adı Fon Kodu
DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON DZF
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU FIB
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FIT
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FCV
FİBA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON FID
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU FPE
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FPH
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FPK
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU FIL
FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FNO
FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEN FYD
FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FI3
FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FUB
FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FYO
FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON AN1
FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN ASA
GARAN.PORT.YAB(GELİŞ.OL.ÜL.)HİS.BYF F.SEP.F. GUH
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU GTA
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON GPB
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FON GPF
EXCEL'E AKTAR