TEFAS YATIRIM FONLARI

Fon Adı Fon Kodu
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU GBC
BİZİM POR.İN.SEK.KAT.H.S.F(HSYF) BZI
BİZİM PORT.BİR.KİRA SER.KAT.F. AYK
BİZİM PORT.BİRİNCİ KATILIM F. AAA
BİZİM PORT.İKİN.KİRA SER.KATILIM F. BKR
BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEK.KAT.HİS.SEN.F(H.S.Y.F) BAA
BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(H.S.Y.F.) BKE
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU DBA
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(H DZE
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON DBP
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU DSP
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) DPT
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON DZA
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI DBH
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F) DAH
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU DPK
DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DBB
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DBZ
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DZT
DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON DZF
EXCEL'E AKTAR