Kamu İhale Kurumu Kararıyla, 4734 Sayılı Kanun Kapsamında kabul edilen Tüm Geçici Teminat Mektupları, Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu’ ndan Kabul Ediliyor!

 
Bilindiği üzere, 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler için düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu” üzerinden de kabulüne başlanmıştır.

1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu  (KTYP) üzerinden yürütülecektir. 

Bu karar ile birlikte geçiş sonrası; Bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim, takip, iade ve gelir kaydetme süreçlerinin tamamı, tüm Bankalar ve idareler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilerek operasyonel zorluklar ve maliyetler ortadan kalkmış olacak, Bankalar ihaleyi açan idareler ve ihaleye teklif veren istekliler arasındaki iletişim elektronik ortamda sağlanacaktır.

Bankamız, para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Bu vesile ile uygulamaya aldığımız “Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu” nun işlevselliğinin ve kullanımının  arttırılmasına yönelik alınan kararların ve bu doğrultudaki çalışmalarımızın Ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.

Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti kapsamında detaylı bilgilere aşağıda yer alan linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.