FON TÜRÜ BAZINDA ÜYE STOK BAKİYELERİ RAPORU

Üye Kodu Ünvan Fon Türü Fon Adedi Piyasa Değeri(TL)
Toplam
EXCEL'E AKTAR