ÇEK TAKASI AYLIK KARŞILIKSIZ ÇEK ADET - TUTAR ORANLARI

Yıllara göre Takasbank'a ibraz edilip karşılıksız çıkan çek adet ve tutarlarının toplam ibraz edilen çek adet ve tutarlarına olan oranlarını gösteren tablolar aşağıda listelenmiştir.