ISIN Kodları

Fon Adı Borsa Kodu ISIN Kodu
ACTUS PORTFÖY 2020 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON ACY TRYACTU00035
ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ACO TRYACTU00019
ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ACC TRYACTU00027
ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON ACZ TRYACTU00043
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON ACN TRYACTU00076
ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON ACU TRYACTU00084
AK PORT.ÖZEL SEK.BORÇ.ARÇ.YAT.YAPAN%114 ANAPARA KOR.AMÇ.YİRMİDOKUZUNCU FON PUO TRYAKPO00526
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON ADJ TRYAKPO00369
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AFA TRYAKBK00458
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AFV TRYAKBK00466
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI 18. FON AJS TRYAKPO00336
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI 19. FON AJD TRYAKPO00328
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONALTINCI FON AJO TRYAKPO00278
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBEŞİNCİ FON AUI TRYAKPO00252
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ FON AIL TRYAKPO00294
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON ACJ TRYAKPO00377
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON AKJ TRYAKPO00344
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON ARJ TRYAKPO00401
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON AUU TRYAKPO00419
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON PZR TRYAKPO00559
AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON AGC TRYAKPO00468
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON SSO TRYAKPO00286
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON PUD TRYAKPO00518
AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI FONU ANL TRMAN2WWWWW2
AK PORTFÖY ALTIN FONU AFO TRYAKBK00052
AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON PAL TRYAKPO00708
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON AJL TRYAKPO00583
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON ABU TRYAKBK00813
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU ARL TRYAKPO00062
AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AKU TRMAKUWWWWW5