ISO TC68/SC4 Komitesi

 Takasbank, aynı zamanda, ISO TC68/SC4 Komitesi tarafından yürütülen menkul kıymet ve diğer finansal araçlara ilişkin standartları izlemek, standartların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ülkemizde de bu standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Ulusal Piyasa Çalışma Grubu’nun (MTC43 Ayna Komitesi-Türkiye) başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Çalışma Grubu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, saklamacı bankalar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve aracı kurumların katılımı ile tüm sermaye piyasasını kapsamaktadır.