İslam Konferansı Organizasyonu (OIC) Üye Ülkelerin Borsaları Forumu

2005 yılında kurulan “İslam Konferansı Organizasyonu’na Üye Ülkelerin Borsaları Forumu”nun amacı, OIC ülkelerinde faaliyet gösteren borsalar arasında işbirliğini teşvik etmektir. 

Ayrıca, sadece borsalar değil, sermaye piyasalarında hizmet veren takas ve saklama kurumları da Forum’un çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Forum’un 42’si borsa, 7’si takas ve saklama kurumu ve 8’i diğer kurumlar ve birlikler olmak üzere toplam 57 üyesi bulunmaktadır.