Avrupa Merkezi Karşı Taraf Takas Kuruluşları Birliği (EACH)

Takasbank, 7 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen EACH Genel Kurul Toplantısı’nda, Avrupa Merkezi Karşı Taraf Kuruluşları Birliği’ne üye olmuştur. Takasbank, EACH üyeliği ile hem AB içinde yürütülen MKT faaliyetlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinme ve bu konular hakkında görüş belirtme, hem de birliğe üye olan MKT kuruluşlarıyla ilişki ve işbirliğini geliştirme olanaklarına sahip olmaktadır.