Vadeli Doğal Gaz Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti Başladı

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği ile Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu “Piyasa katılımcıları arasında bu Yönetmelikle belirlenecek olan mali işlemlerin yürütülmesinde kendisinden hizmet alınan ve 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak görev yapan kuruluş” olarak ifade edilmiş ve Takasbank nakit takas ve teminat yönetimi hizmetini vermek üzere Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Bu çerçevede Takasbank, Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nda teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilerek, piyasadaki nakit akışının sürekli bir şekilde sağlanması amacına yönelik olarak piyasa işletmecisi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile piyasa katılımcıları tarafından kullanılacak olan merkezi uzlaştırma bankası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Vadeli Doğalgaz Piyasası’na Takasbank tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Nakit takas (fatura) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde temerrüt cezasının hesaplanması ve buna ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesi
  • Piyasa İşletmecisi adına sunulan, teminat mektubu dışındaki teminatların saklanması,
  • TL cinsinden sunulan teminatların nemalandırılması,
  • Teminatların değerlemesi,
  • Katılımcıların EPİAŞ’ın belirlediği bulundurulması gereken teminat seviyesinin altına düşmesi durumunda, teminat tamamlama çağrısı bilgisinin katılımcılara iletilmesi.

Yeni hizmetimizi Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla