Takasbank Merkezi KarşıTaraf (MKT) Hizmeti Verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) Süreçlerini Optimize Edecek Teknik Geliştirmelerini Tamamlamıştır

Takasbank’ın piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri otomatize ve maliyetleri minimize edecek teknik geliştirmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi” kapsamında yer alan pay senetleri, Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecektir. Bu sayede işlemlere aracılık eden kurumların üzerindeki operasyonel yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile payların ödünç alınması mümkün hale gelecektir. Ayrıca bu işlemler Takasbank tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti güvencesiyle gerçekleşecektir.

Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin, otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi karşı taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.